ag-landsholdet.dk
hjemmesiden hvor du kan følge det danske agilitylandsholds bedrifter
På denne og de underliggende sider kan du følge arbejdet omkring landsholdet fra bruttotrup til udvælgelsen af det endelige landshold.

Landsholdsudtagelsen i Danmark har over de sidste 2 års tid gennemgået en række ændringer, som bl.a. indebærer, at landsholdsekvipagerne i dag udvælges med baggrund i primært deres præstationer på landsholdssamlingerne frem for deres præstationer til stævner rundt om i det ganske land.

Selve arbejdet med landshold og landsholdsudvælgelse forestås af en ad hoc gruppe nedsat under Dansk Kennel Klubs aktivitetsudvalg. Ad hoc gruppen har dels til opgave at arrangere og gennemføre de landsholdssamlinger, hvor landsholdskandidaterne mødes for at træne og konkurrere, dels at forestå udvælgelsen af de landsholdskandidater, som efter ad hoc gruppens indstilling i sidste ende udpeges som landsholdsdeltagere af DKK's aktivitetsudvalg.

Copyright © AG Landsholdet